Totalen per dienst
Id Datum Tijd Aantal Vrij Oppas Knd BC gr. A BC gr. B BC gr. C

Aantallen voor oppas, kindernevendienst, basiscatechisatie (groep 7 en 8) en basiscatechisatie (klas 1 t/m 3) tellen niet mee in het totaal aantal bezoekers.