Totalen per dienst
Id Datum Tijd Aantal Vrij Oppas Knd BC

Aantallen voor oppas tellen niet mee in het totaal aantal bezoekers.